הפעולה:

אגרה

לפני מע”מ

אגרה כולל

17% מע”מ

יפוי כח נוטריוני / אימות תצהירים:
אימות חתימה – חותם ראשון/יחיד 164 192
אימות כל חותם נוסף על אותו מסמך 66 77
אימות זוג חותמים 230 269
כל העתק נוטריוני נוסף של אותו מסמך 66 77
אישור שהחותם מוסמך לחתום בשם חברה 66 77
אישור העתקי מסמכים :
אישור העתק של מסמך – עמוד ראשון 66 77
כל עמוד נוסף 5 6
כל אישור נוטריוני נוסף לאותו העתק – עמוד ראשון 21 25
כל עמוד נוסף בהעתק 5 6
תרגומים :
אישור תרגום – עד מאה מילים ראשונות 206 241
כל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד אלף מילים 164 192
כל מאה מילים נוספות מעל אלף מילים ראשונות 79 92
כל אישור העתק נוסף של אותו תרגום 66 77
המשרד עובד עם מתרגם מטעמו, להלן המחירים:
הערה: האגרות אינן כוללות את התרגום עצמו.
תרגום עברית/אנגלית עד 250 מילים 120 140
תרגום עברית/שפה אחרת עד 250 מילים 150 176
צוואות :
הערה: האגרות אינן כוללות שכר טרחה בגין עריכת הצוואות.
אישור נוטריוני לצוואה – חותם ראשון/יחיד 238 278
אישור כל חותם נוסף על הצוואה 122 143
אישור כל העתק נוסף של הצוואה 73 85
הסכם ממון בין בני זוג :
הערה: האגרות אינן כוללות שכר טרחה בגין עריכת הסכם הממון.
אימות נוטריוני להסכם ממון 364 426
אישור כל העתק נוסף של הסכם הממון 63 74