• מתן שירותי נוטריון מקצועיים ביעילות וזמינות מירבית
  • מגוון שירותי הנוטריון: אימות חתימה, יפוי כח, אישור צוואות
  • אישור הסכם ממון בין בני-זוג, תרגומים מקצועיים
  • שירותי נוטריון בשפה העברית והאנגלית ושירות קבלת אפוסטיל
משרדה של עו”ד ונוטריון אורית לוי מעניק שירותי נוטריון הן כחלק מהשירות השוטף ללקוחותינו והן לצרכים חד פעמיים. שירותי הנוטריון הניתנים במשרד הינם כל השירותים הנוטריוניים המוכרים בחוק – אימות חתימה, אישור הסכם ממון לפני נישואין, אישור עריכת צוואה, תרגום ואישור נכונות של תרגום, אישור העתק צילומי של מסמך, ייפוי כח נוטריוני, וכן שירות קבלת אפוסטיל משרד המשפטים או משרד החוץ, לפי הצורך. המשרד הינו בעל ניסיון עשיר בהענקת שרותי נוטריון בכל התחומים הנ”ל, בזמינות מיידית וביעילות רבה. האישור הנוטריוני הניתן ע”י משרדנו תקף ומוכר גם במוסדות מחוץ לישראל. יש לציין כי שכר הנוטריון קבוע בחוק ובתקנות והינו אחיד לכל הנוטריונים הפעילים בארץ עפ”י מחירון שכר נוטריון, המתעדכן פעם בשנה ב-1 בינואר. עו”ד ונוטריון אורית לוי מנהלת פורום נוטריון באתר LAWGUIDE ונותנת מענה מקצועי לסוגיות שונות הקשורות בעבודת הנוטריון והשירותים הנוטריוניים עפ”י חוק.
מחירון אגרות הנוטריון – מעודכן לינואר 2022
 *במכשירים חכמים הזז ימינה ושמאלה למחירון המלא

הפעולה

אגרה לפני מע”מ

אגרה כולל 17% מע”מ

יפוי כח נוטריוני/אימות תצהירים
אימות חתימה – חותם ראשון/יחיד 169 198
אימות כל חותם נוסף על אותו מסמך 67 78
אימות זוג חותמים 236 276
כל העתק נוטריוני נוסף של אותו מסמך 67 78.39
אישור שהחותם מוסמך לחתום בשם חברה 67 78
אישור העתקי מסמכים
אישור העתק של מסמך – עמוד ראשון 67 78
כל עמוד נוסף 5 6
כל אישור נוטריוני נוסף לאותו העתק – עמוד ראשון 22 26
כל עמוד נוסף בהעתק 5 6
אישור תרגומים (הערה: האגרות אינן כוללות את התרגום עצמו)
אישור תרגום – עד מאה מילים ראשונות 213 249
כל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד אלף מילים 169 198
כל מאה מילים נוספות מעל אלף מילים ראשונות 81 95
כל אישור העתק נוסף של אותו תרגום 67 78
תרגומים
תרגום עברית/אנגלית – או אנגלית / עברית:

כל יחידת-תרגום = עד 250 מילים בנוסח המתורגם

150  175.50
צוואות (הערה: האגרות אינן כוללות שכר טרחה בגין עריכת הצוואות)
אישור נוטריוני לצוואה – חותם ראשון/יחיד 246 288
אישור כל חותם נוסף על הצוואה 126 147
אישור כל העתק נוסף של הצוואה 75 88
הסכם ממון בין בני זוג לפני נישואין (הערה: האגרות אינן כוללות שכר טרחה בגין עריכת הסכם הממון)
אימות נוטריוני להסכם ממון 375 434
אישור כל העתק נוסף של הסכם הממון 65 76