שירותי נוטריון

  • מתן שירותי נוטריון מקצועיים ביעילות וזמינות מירבית
  • מגוון שירותי הנוטריון: אימות חתימה, יפוי כח, אישור צוואות
  • אישור הסכם ממון בין בני-זוג, תרגומים מקצועיים
  • שירותי נוטריון בשפה העברית והאנגלית ושירות קבלת אפוסטיל
משרדה של עו”ד ונוטריון אורית לוי מעניק שירותי נוטריון הן כחלק מהשירות השוטף ללקוחותינו והן לצרכים חד פעמיים. שירותי הנוטריון הניתנים במשרד הינם כל השירותים הנוטריוניים המוכרים בחוק – אימות חתימה, אישור הסכם ממון, אישור עריכת צוואה, תרגום ואישור נכונות של תרגום, אישור העתק צילומי של מסמך, ייפוי כח נוטריוני, וכן שירות קבלת אפוסטיל משרד המשפטים או משרד החוץ לפי הצורך. המשרד הינו בעל ניסיון עשיר בהענקת שרותי נוטריון בכל התחומים הנ”ל, בזמינות מיידית וביעילות רבה. האישור הנוטריוני הניתן ע”י משרדנו תקף ומוכר גם במוסדות מחוץ לישראל. יש לציין כי שכר הנוטריון קבוע בחוק ובתקנות והינו אחיד לכל הנוטריונים הפעילים בארץ עפ”י מחירון שכר נוטריון, המתעדכן פעם בשנה ב-1 בינואר. עו”ד ונוטריון אורית לוי מנהלת פורום נוטריון באתר LAWGUIDE ונותנת מענה מקצועי לסוגיות שונות הקשורות בעבודת הנוטריון והשירותים הנוטריוניים עפ”י חוק.

מחירון אגרות הנוטריון – ינואר 2018

 *(במכשירים חכמים הזז ימינה ושמאלה למחירון המלא)

הפעולה:

אגרה לפני מע”מ

אגרה כולל 17% מע”מ

יפוי כח נוטריוני / אימות תצהירים:
אימות חתימה – חותם ראשון/יחיד 164 192
אימות כל חותם נוסף על אותו מסמך 65 76
אימות זוג חותמים 229 268
כל העתק נוטריוני נוסף של אותו מסמך 65 76
אישור שהחותם מוסמך לחתום בשם חברה 65 76
אישור העתקי מסמכים :
אישור העתק של מסמך – עמוד ראשון 65 76
כל עמוד נוסף 5 6
כל אישור נוטריוני נוסף לאותו העתק – עמוד ראשון 21 25
כל עמוד נוסף בהעתק 5 6
תרגומים :
אישור תרגום – עד מאה מילים ראשונות 207 242
כל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד אלף מילים 164 192
כל מאה מילים נוספות מעל אלף מילים ראשונות 79 92
כל אישור העתק נוסף של אותו תרגום 65 76
המשרד עובד עם מתרגם מטעמו, להלן המחירים:
הערה: האגרות אינן כוללות את התרגום עצמו.
תרגום עברית/אנגלית עד 250 מילים 120 140
צוואות :
הערה: האגרות אינן כוללות שכר טרחה בגין עריכת הצוואות.
אישור נוטריוני לצוואה – חותם ראשון/יחיד 239 280
אישור כל חותם נוסף על הצוואה 122 143
אישור כל העתק נוסף של הצוואה 73 85
הסכם ממון בין בני זוג :
הערה: האגרות אינן כוללות שכר טרחה בגין עריכת הסכם הממון.
אימות נוטריוני להסכם ממון 364 426
אישור כל העתק נוסף של הסכם הממון 63 74

 *(במכשירים חכמים הזז ימינה ושמאלה למחירון המלא)