יפוי כח לביצוע עיסקת נדל”ן בחו”ל יש לתת כמו כל יפוי-כח אחר בישראל –
אם מיופה-הכח איננו עורך-דין ישראלי, לרבות חברת-ניהול אשר היא גוף משפטי בפני עצמו, החתימה של מייפה-הכח צריכה להיחתם בפני נוטריון ולהיות מאומתת בידי הנוטריון.
הפעולות שמיופה-הכח יוכל לעשות, כגון גביית תשלומים מהשוכרים, צריכות להיות מפורטות בגוף יפוי-הכח עצמו.
יפוי-הכח צריך להיות כתוב בשפה המובנת לחותם (מייפה-הכח) וכמובן בשפה שתהיה מובנת גם למיופה-הכח, ובהתאם למדינה בה אמור מייפה-הכח להשתמש ביפוי-הכח. בד”כ אנגלית נחשבת לשפה מקובלת בכל העולם, למעט חריגים.
משרדנו ישמח לעמוד לרשותך הן להכנת יפוי-הכח והן לאימות החתימה עליו.