צווי ירושה וקיום צוואה – הדרך המהירה להוצאת צו כדין