שירותי נוטריון – מהו אפוסטיל

אדם המבקש להציג במדינה אחת מסמך ציבורי שהונפק במדינה אחרת, כאשר שתי המדינות חתומות על אמנת האג (לפירוט המדינות לחץ כאן) – נדרש כי המסמך ייחתם בחותמת אפוסטיל, שנועדה לאשר כי המסמך הציבורי הנו מקורי וכי הונפק ע”י רשות המוסמכת לכך באותה מדינה.
אם כן, במידה והנכם מעוניינים להגיש מסמך ישראלי רשמי במדינה החתומה על אמנת האג – תידרשו להציג חותמת אפוסטיל.
הרשויות המוסמכות להוציא בישראל תעודות לפי אמנת האג (כלומר, תעודות החתומות בחותמת אפוסטיל) הן: משרד החוץ, רשם בית משפט שלום או עובד מדינה שמונה בידי שר המשפטים, והם רשאים לתת תוקף למסמך ציבורי ישראלי שהונפק על ידי רשויות ומשרדי ממשלה בישראל.
בבתי המשפט ברחבי הארץ ניתן לקבל תעודת אפוסטיל על ידי עובדים שהוסמכו לכך על ידי שר המשפטים; מומלץ לבדוק שעות קבלת השירות באתר האינטרנט של בתי המשפט.
קבלת תעודת אפוסטיל כרוכה בתשלום אגרה (נכון להיום: בסך 34 ₪).

אישור אפוסטיל לאישור נוטריון

לפי סעיף 45 לחוק הנוטריונים, תשל”ו-1976 – חתימתו של נוטריון על גבי מסמך הנועד לשימוש מחוץ לישראל, צריכה להיות מאומתת בידי רשם בית משפט שלום או עובד מדינה שמונו לכך בידי שר המשפטים. חותמת האפוסטיל למעשה מאשרת את סמכות הנוטריון לאשר מסמכים נוטריוניים. רשם בית משפט שלום או עובד מדינה שמונו לכך יבדקו אם הנוטריון שחתם על המסמך הוא אכן נוטריון לפי דיני מדינת ישראל, ואם כך הדבר – יחתמו את המסמך בחותמת אפוסטיל שמעניקה למסמך תוקף משפטי וראייתי בכל מדינה החתומה על אמנת האג.

כדי להציג מסמך ישראלי רשמי במדינה זרה החתומה על אמנת האג, עליכם:

  1. לתת את המסמך לתרגום מעברית לשפה הזרה הרצויה, באישור נוטריוני.
  2. לקבל בבית המשפט חותמת אפוסטיל על המסמך המתורגם נוטריונית.

כדי להציג מסמך ישראלי רשמי במדינה זרה שאינה חתומה על אמנת האג, עליכם:

  1. לתת את המסמך לתרגום מעברית לשפה הזרה הרצויה, באישור נוטריוני.
  2. לקבל ממשרד המשפטים אפוסטיל ביחס לחתימת הנוטריון.
  3. לקבל ממשרד החוץ אפוסטיל ביחס לחתימת משרד המשפטים.
  4. לקבל מהנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של המדינה הזרה אישור ביחס לחתימת משרד החוץ.

דוגמאות למסמכים ציבוריים רישמיים הדורשים חותמת אפוסטיל:
תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת גירושין, תעודת פטירה, אישור לימודים, תעודת בגרות, אשרת עבודה, אישורים רפואיים, צו ירושה, צו קיום צוואה, אישור אימוץ, תעודת הסמכה לרופאים, תעודת יושר, אישור העתקי מסמכים.