• הגשת בקשות למתן צווי קיום צוואה ולצווי ירושה
  • התנגדות לצו קיום צוואה וניהול הליכים קשורים
  • בפני הרשם לענייני ירושה ובבית משפט לענייני משפחה
  • ניהול עזבון והסכמי חלוקת עזבון בין יורשים
“במות אדם עובר עזבונו ליורשיו” – מי הם היורשים? תלוי במצבו המשפחתי של הנפטר – האם הוא נפטר בעודו נשוי/נשואה, האם יש לו/לה ילדים, והאם יש לו/לה קרובי משפחה אחרים. חוק הירושה הישראלי מסדיר את חלוקת הירושה של כל אדם אשר לא ערך צוואה בחייו, או שהצוואה שערך התגלתה כפגומה/בלתי תקפה מבחינה משפטית/חסרה. החלוקה נקבעת על פי הקירבה המשפחתית של היורשים למנוח. ככלל, בן-הזוג הוא היורש הראשון בדרגה, ביחד עם כל הילדים. יש לציין כי אין זה משנה אם הילדים הם מנישואים ראשונים או מנישואים מאוחרים יותר או בכלל מחוץ לנישואים – כל ילד הוא “ילד” הזכאי לחלקו בעזבון ובירושה בין שאר ילדי המנוח. לכן, בן-הזוג שנותר בחיים יורש מחצית מהעזבון והמחצית השניה מתחלקת בין כל הילדים. אדם שנפטר כשהוא נשוי אך ללא ילדים, בן-הזוג הנותר יורש שני שלישים מהעזבון ושאר הירושה מתחלקת בין האחים של המנוח או קרובי-משפחה אחרים, חוץ מדירת-המגורים שעוברת בירושה לבן-הזוג הנותר במידה והיה נשוי לו לפחות 3 שנים. כאשר אחד מן היורשים-הפוטנציאליים אינו בחיים, עוברת הירושה ליורשיו-שלו. יש לציין כי קיימת חשיבות רבה לסדר הפטירה בין היורשים, כי לעתים רק הילדים של יורש שנפטר נכנסים בנעליו ויורשים את ירושת המנוח, גם אם היורש שנפטר השאיר אחריו צוואה ובה ציין יורשים (זוכים) אחרים. לכן חשוב לברר את סדר הפטירה נכון ליום הגשת הבקשה על-מנת לדעת את אופן חלוקת הירושה בין כל היורשים שעדיין בחיים. במקרים מסויימים, כאשר הנפטר הוא אדם צעיר שלא הספיק עדיין להינשא ו/או ללדת ילדים, היורשים שלו יהיו הוריו ואפילו במקרים חריגים סביו, או – בהיעדר הורים וסבים – אזי היורשים יהיו אחיו ואחיותיו או ילדיהם. משרד עו”ד ונוטריון אורית לוי עוסק שנים ארוכות במתן שירות משפטי בנושא צו-ירושה עפ”י החוק ליורשי אדם שנפטר מבלי להשאיר אחריו צוואה או כאשר צוואתו איננה מלאה או פגומה מכל סיבה שהיא. השירות כולל ליווי מקצועי משלב איסוף הפרטים הנדרשים, עריכת “עץ משפחתי” לבירור פרטי כל היורשים, קירבתם למנוח ואופן חלוקת הירושה ביניהם, הכנת מסמכי הבקשה על כל הנספחים הנילווים אליה, הגשת הבקשה וטיפול שוטף בה עד לקבלת צו-הירושה כדין. כמו”כ מטפל משרדנו ברישום צו-הירושה בכל המוסדות בהם קיימת דרישת רישום עפ”י חוק כגון: לשכות רישום מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל (לשעבר מינהל מקרקעי ישראל), רשם החברות ועוד.