בשנת 2017 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962, אשר יצר כלי משפטי חדש וחיוני בשם ייפוי כח מתמשך. זהו מסמך המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע מי ינהל עבורו את ענייניו, כאשר יאבד את כשירותו לדאוג לעצמו.

מהו ייפוי כח מתמשך?
באמצעות מסמך זה יכול כל אדם בגיר, לקבוע מיהו האדם אשר ידאג לו בעתיד ויקבל החלטות עבורו, כאשר הוא לא יהיה מסוגל עוד לעשות זאת בעצמו. ייפוי כח מתמשך מעניק ביטחון כלכלי ורפואי וכן מונע סכסוכים משפחתיים אשר עלולים להתעורר במצב של אי כשירות של בן משפחה. במסגרת מסמך זה, קובע הממנה את זהותו של מיופה הכח וכן הנחיות באשר לקבלת ההחלטות לגביו, כמו למשל: תנאים למעבר למוסד סיעודי, רצון לקבל או לא לקבל טיפולים רפואיים שונים, הוראות בדבר טיפול בנכסים וכספים וכיו”ב.

מה השוני לעומת מינוי אפוטרופוס?
ייחודו של ייפוי כח מתמשך הוא כי הוא מאפשר לנו להחליט כיום, מבעוד מועד, מי יטפל בנו וידאג לענייננו בעתיד, כאשר לא נוכל לעשות כן. לעומת זאת, הליך של מינוי אפוטרופוס נעשה כאשר כבר נפגעה הכשירות המשפטית שלנו ועל כן, במצב זה, לא תהיה לנו בדרך כלל השפעה על זהות האפוטרופוס שימונה. הבדל נוסף הוא כי בעוד שמינוי אפוטרופוס נעשה באמצעות בית המשפט, ייפוי כח מתמשך אינו דורש התערבות שיפוטית כלל. כל שעלינו לעשות הוא לפנות לעורך דין אשר קיבל הסמכה מתאימה והוא ינסח את המסמך עבורנו באופן ברור ומפורט, בדיוק כפי רצוננו ואנו נזכה בכך לוודאות וביטחון אישי.

בנוסף, ניתן לקבוע מראש כי מיופה-הכח יהיה פטור ממתן דיווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, בעוד אשר אפוטרופוס חייב במתן דיווח כזה מדי תקופה ולמעשה צריך ממש “לעבוד” בענין.

יתרון נוסף וחשוב הוא שמיופה-כח ביפוי-כח-מתשמך ממשיך להיות בעל סמכות מלאה (כולל לגבי חשבונות-בנקים) גם לאחר מותו של הממנה ועד 90 ימים לאחר מכן – פרק זמן המאפשר לטפל בהוצאת צו-ירושה או צו-קיום-צוואה בנחת, לעומת אפוטרופסות שפוקעת מיידית עם מותו של החסוי ואז גם כל חשבונותיו נכנסים להקפאה.

פנייה לעו”ד
בשל משמעותו הענפה של ייפוי כח מתמשך, נקבע בחוק כי מסמך זה יש לערוך אצל עו”ד בלבד, אשר עבר הכשרה מיוחדת לעניין זה על ידי משרד המשפטים. עורכי הדין המקבלים הסמכה זו, לומדים על בוריה את החקיקה והפסיקה בנושא, על מנת שיוכלו לתת ייעוץ מקצועי וממוקד הן לממנה המבקש לערוך ייפוי כח מתמשך והן לממונים שמתמנים על ידו. עורכת הדין אורית לוי, מוסמכת לעריכת ייפוי כח מתמשך מינואר 2018 ותשמח לסייע גם לכם לדאוג לעתידכם ולהבטיח כי ענייניכם יטופלו על ידי מי שתבחרו לכך.