מהו הליך הגישור?
הליך הגישור הוא הליך יעיל ומהיר שבו נפגש מגשר עם הצדדים, כדי להביאם לידי הסכמה ופתרון הסכסוך. הליך הגישור הוא הליך וולנטרי, ומתבצע רק בהסכמתם של הצדדים, כאשר כל צד רשאי להפסיק את הגישור בכל עת.

מהו תפקיד המגשר?
תפקידו של המגשר הוא לסייע לצדדים להגיע להסכמות ולפתור את הסכסוך ביניהם, בניסיון למצוא דרך ליצירת רווח הדדי לכל הצדדים המעורבים. המגשר מנהל את ההליך, מברר את הצרכים והאינטרסים של כל צד, ומנסה להגיע להסכם העונה על מרבית צרכים אלו. כך, מסייע המגשר לצדדים בחיפוש אחר פתרונות אפשריים והערכתם. המגשר הינו צד שלישי ניטרלי, ואין לו סמכות להכריע בסכסוך. במילים אחרות, התפיסה היא שהליך הגישור שייך לצדדים ולהם האוטונומיה לקבל החלטות עבור עצמם, בעוד שתפקידו של המגשר הוא לסייע לצדדים לקבל החלטות, בדרך של שיתוף פעולה, אך לא לכפות או להכריע.

מהם היתרונות בהליך הגישור?
הליך הגישור חוסך זמן והוא קצר מאוד ביחס להליך השיפוטי. האינטרס המשותף להגיע להסכם, מביא לרוב להליך תכליתי ויעיל. בנוסף, לגישור כללים יחסית פשוטים ואין סדרי-דין מורכבים כמו בהליך השיפוטי. הליך הגישור חוסך בהוצאות שהן קטנות משמעותית מהוצאות הכרוכות בניהול משפט. בנוסף, ההליך סודי ופרטי, הרחק מ”אור הזרקורים”. יתרון נוסף הוא הפוטנציאל לענות לצרכיהם של הצדדים ולדברים החשובים להם באמת, שכן בגישור, להבדיל מהליך משפטי, יכולים שני הצדדים לצאת מרוצים.

האם מגיעים עם עו”ד לגישור?
ניתן להגיע להליך גישור גם עם עורכי דין מטעמכם אך אין זה חובה כמובן. יש לזכור גם כי הדבר מייקר את ההליך. בכל מקרה, כאשר מגיעים הצדדים להסכמה, ניתן להיוועץ עם עורך דין מטעמכם בטרם החתימה על ההסכם.

האם באמת ההליך פרטי וסודי?
כן, כל הדברים אשר נאמרים במסגרת הליך הגישור או מסמכים הקשורים בהליך זה, הינם חסויים ולא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי. זו הסיבה שבמהלך הגישור ניתן להעלות כל טענה ועמדה ללא חשש שהדבר ישמש נגדכם מאוחר יותר בבית משפט, לרבות הודאה. בנוסף, כל ההליך מתנהל בפרטיות מוחלטת ולכן מתאים גם לצדדים שמעדיפים שלא לחשוף את סכסוכם בפומבי.

כמה זמן מתקיימת ישיבת גישור? כמה ישיבות?
ישיבת גישור ממוצעת אורכת עד שלוש שעות, וייתכנו מספר ישיבות.

מה ההבדל בין הליך הגישור לבוררות?
בוררות הינו הליך שבמסגרתו מתמנה בורר אשר הוא זה שיכריע בסכסוך, בדומה לשופט. בהליך הגישור, לעומת זאת, פתרון הסכסוך מצוי בידי הצדדים, הם המכריעים בו, והם למעשה כותבים בעצמם את פסק הדין עבורם.