תפקדי  בוררויות וגישורים במשרדנו

• ייצוג צדדים בתיקי בוררות / גישור
• קבלת מינוי כבוררת / מגשרת בהפניה מבתי-משפט או עפ”י הסכמת הצדדים